Cenová ponuka

Služby

  • Potlač etikiet

  • Nezáväzné prevedenie výrobku

  • Doprava zakúpeného zariadenia

  • Inštalácie zakúpených zariadení

  • Odborné školenie obsluhy

  • Preškolovanie pracovníkov

  • Pomov pri zahájení prevádzky

  • Záručný a pozáručný servis

  • Zapožičanie zariadenia po dobu opravy

  • Profylaktický servis

Profylaktickým servisom sa darí predchádzať nečakaným poruchám zariadení veľmi dôležitých pre výrobu.

Množstvo intervalov profylaktického servisu si dohodneme s každým zákazníkom individuálne na základe vyťaženia konkrétneho zariadenia.

Servisná zmluva

Pre našich zákazníkov máme pripravenú možnosť uzavrieť servisnú zmluvu .Podľa dohodnutých podmienok garantujeme zahájenie servisného zákroku a následné odstránenie poruchy od času  nahlásenia.

Tlač etikiet na objednávku
Pre zákazníkov ,ktorí si nechcú kupovať tlačiareň poskytneme potlač etikiet na objednávku. Je možne tlačiť na čisté etikety alebo na predtlačené na dohodnutý materiál.

Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe