Certifikáty kvality

Spoločnosť Acoding uplatňuje systémy riadenia kvality a je držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001 a ISO 14001 v odbore: 

  • obchodná, výrobná a servisná činnosť v oblasti označovacej techniky