Etikety s braillovým písmom

Podľa platnej právnej úpravy zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach je držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku (výrobca liekov alebo ním splnomocnený zástupca) povinný zabezpečiť, aby od 1. júna 2011 na vonkajšom obale lieku bol názov lieku v rozsahu údajov podľa § 24 ods. 1 písm. a) vyjadrený aj písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo). V dnešnej dobe je čoraz populárnejšie aj umiestnenie tohto typu nápisov na potraviny či elektroniku.Ako prebieha výroba etikiet 
Pozrieť fotogalériu

Oslovila Vás naša ponuka etikiet?

Vypracujeme Vám bezplatne cenovú ponuku