Rozpustiteľné etikety

Rozpustné etikety vo vode sú používané na krabice a voľne ložené látky. Pri styku s vodou sú úplne biologicky odbúrateľné. Používa sa pre automatické umývanie plastových obalov na nápoje a balenie potravín.