Software

SATO poskytuje komplexnú škálu softvérových riešení, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov na rôznych trhoch. Riešenia SATO podporujú potreby vývojárov, IT pracovníkov a koncových používateľov. Od nasadenia a podpory hardvéru SATO až po vývoj aplikačného softvéru a umožnenie integrácie s ERP a inými IT systémami.


Dostupný software:

  • NiceLabel Design & Print Management Software
  • SATO All-In-One Tool
  • SAP
  • Microsoft BizTalk RFID
  • Oracle & XML
  • Utilities
  • UnicodeNiceLabel

Návrh štítkov čiarových kódov a riešenia produktivity tlače

NiceLabel je popredným svetovým vývojárom softvéru pre návrh etikiet a systémov riadenia štítkov, ktoré pomáhajú spoločnostiam všetkých veľkostí zlepšiť kvalitu, rýchlosť a efektívnosť ich označovania pri súčanom znižovaní nákladov. Prostredníctom našich systémov riadenia procesov tlače a aplikácie etikiet môžu organizácie digitálne transformovať celý proces označovania, od návrhu po tlač a správu etikiet. Výsledkom je efektívnejšia a rýchlejšia operácia, ktorá spoločnostiam umožňuje reagovať rýchlejšie na meniace sa podmienky a požiadavky trhu, uvádzať produkty na trh v kratšom čase a zvýšiť tak ich konkurenčnú výhodu.SAP

SATO poskytuje komplexnú škálu softvérových riešení, vrátane systému SAP, ktorý ponúka používateľom možnosť priameho pripojenia k tlačiarniam etikiet bez potreby inštalácie dodatočného softvéru.