Služby a servisServisná zmluva

Pre našich zákazníkov máme pripravenú možnosť uzavrieť servisnú zmluvu. Podľa dohodnutých podmienok garantujeme zahájenie servisného zákroku a následné odstránenie poruchy od času nahlásenia.


Tlač etikiet na objednávku

Pre zákazníkov, ktorí si nechcú kupovať tlačiareň poskytneme potlač etikiet na objednávku. Je možné tlačiť na čisté etikety alebo na predtlačené na dohodnutý materiál.


Našim zákazníkom poskytujeme služby

  • Potlač etikiet
  • Nezáväzné prevedenie výrobku
  • Doprava zakúpeného zariadenia
  • Inštalácie zakúpených zariadení
  • Odborné školenie obsluhy
  • Preškolovanie pracovníkov
  • Pomov pri zahájení prevádzky
  • Záručný a pozáručný servis
  • Zapožičanie zariadenia po dobu opravy
  • Profylaktický servis


Profylaktickým servisom
sa darí predchádzať nečakaným poruchám zariadení veľmi dôležitých pre výrobu. Množstvo intervalov profylaktického servisu si dohodneme s každým zákazníkom individuálne na základe vyťaženia konkrétneho zariadenia.